top of page

MANNA GIA VỊ
RONG BIỂN GỐC

MÃ HS[200899]

Screenshot 2023-01-03 104814.jpg
Screenshot 2023-01-03 110338.jpg
Screenshot 2023-01-03 110352.jpg
Screenshot 2023-01-03 104859.jpg

TỔNG QUÁT

Sản phẩm được làm từ rong biển chất lượng cao được chọn lựa cẩn thận

kết hợp cùng muối phơi nắng Shinan giàu khoáng chất.

Sản phẩm công ty

Về công ty

  • Địa chỉ: 97-4, Donghampyeongsandan-gil, Daedong-myeon, Hampyeong-gun, Jeollanam-do, 57141, Hàn Quốc

  • Liên hệ: +82-61-894-7990

  • Website: http://www.mannafood.net

bottom of page