top of page

전남의 새로운 바람

청정 전남「블루 이코노미」

블루이코노미 6대 최종.jpg

Blue

Economy

Nền kinh tế xanh?

  • Nền kinh tế xanh được phát triển dựa trên thiên nhiên, nhằm giảm thiểu sự lãng phí tài nguyên và tuân theo hệ thống tuần hoàn của hệ sinh thái tự nhiên.

  • Trong những năm gần đây, khái niệm này đang được mở rộng thành một mô hình tăng trưởng đổi mới bền vững và bao quát, sử dụng các kết quả công nghệ của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần 4.

Trong thời kỳ hậu COVID-19

  • Việc phát triển Nền Kinh tế Xanh (gồm các ngành công nghiệp mới như máy bay không người lái, thiết bị di động điện tử và phát triển thuốc sinh học) với phương châm phát triển bền vững là hướng đi phù hợp với phương hướng phát triển của chính phủ Hàn Quốc thời kỳ hậu COVID-19.

Clean Jeonnam Blue Economy 6 DỰ ÁN

blue_eco_leaflet_01_2.jpg

BLUE ENERGY

Jeonnam, thủ phủ ngành năng lượng mới toàn cầu tương lai

1.

BLUE TOUR

Namhaean, vành đai du lịch tăng trưởng mới

2.

BLUE BIO

Xây dựng một trung tâm y tế sinh học toàn cầu

3.

BLUE TRANSPORT

Phát triển thành trung tâm ngành giao thông vận tải tương lai 

4.

BLUE AGRI-FISHERIES

Đẩy mạnh sản xuất nông - thủy sản thân thiện với môi trường

5.

BLUE CITY

Tạo dựng Thành phố Xanh thông minh, tiện nghi

6.

Or

blue_eco_leaflet_01.jpg
bottom of page