top of page

TRIỂN LÃM TRANH THỦY MẶC QUỐC TẾ 2023

sub_sumuk_ani_03.png
sub_sumuk_ani_04.png
sub_sumuk_ani_txt.png

Sumuk là gì?

Sumukhwa dịch là tranh thuỷ mặc. Nó đề cập đến một phong cách hội họa sử dụng các vật liệu và kỹ thuật truyền thống của Đông Á, bao gồm giấy, lụa, cọ, màu, v.v. Tranh màu, một dạng tranh tường và tranh thủy mặc là hai nền tảng của hội họa truyền thống Hàn Quốc. Nó lần đầu tiên bắt đầu phát triển trên bán đảo Triều Tiên trong thời kỳ Goryeo, một vương quốc đã cai trị bán đảo này hơn 1000 năm trước. Nhưng phải đến triều đại Joseon vài trăm năm sau, những bước phát triển toàn diện tạo nên sự độc đáo của Sumukhwa Hàn Quốc mới bắt đầu.

TRIỂN LÃM TRANH THUỶ MẶC QUỐC TẾ

TẠI JEOLLANAM

Jeollanamdo nhằm mục đích quảng bá bức tranh thủy mặc và quảng bá nó như một nội dung văn hóa toàn cầu. Điều này là do tỉnh Jeollanamdo là nơi bắt nguồn của Hội họa Văn học Nam học của Hàn Quốc và là nơi truyền thống vẽ tranh bằng mực được duy trì tốt nhất. Bước đầu tiên để thúc đẩy bức tranh rửa mực là Jeonnam International SUMUK Biennale.


Jeonnam International SUMUK Biennale 2018 được tổ chức tại Mokpo và Jindo trong hai tháng từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 31 tháng 10 năm 2018.
Trong thời gian này, các tác phẩm của các nghệ sĩ từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia khác đã được trưng bày để quảng bá cho bức tranh thủy mặc. Sự kiện này có các cuộc triển lãm tranh cũng như các sự kiện, bài giảng và hội thảo khác nhau để giáo dục mọi người và để họ trải nghiệm nghệ thuật mực.

Mongyu-dowondo.webp

Mongyu dowondo (Giấc mơ du hành đến xứ sở hoa đào) của An Gyeon

sub-work-04.jpg
sub-work-03.jpg

Chunsaek manwon (A Spring Mood Permeates Everything) bởi Sin Yun-bok

Mudong (Dancing Boy) bởi Kim Hong-do

TRIỂN LÃM TRANH THUỶ MẶC QUỐC TẾ 2023

TẠI JEOLLANAM

  • Chủ đề : 「Núi thẫm, nước đọng」- Sự hài hào lý tưởng

  • Thời gian: 01/09/2023 (Thứ 6) ~ 31/10 (Thứ 3) (2 tháng) / Lễ khai mạc (01/09)

  • Địa điểm: Các khu vực ở Jeonnam như thành phố Mokpo, quận Jindo,...

  • Nội dung chính: triển lãm tranh thuỷ mặc, hội nghị chuyên đề học thuật, cư trú quốc tế, chương trình giáo dục/tham gia,...

  • Đơn vị tổ chức: Jeollanam-do

  • Đơn vị quản lý: Quỹ văn hóa Jeollanam-do (Ban thư ký Jeonnam International Ink Biennale)

bottom of page