top of page

BÔNG HOA HỒNG LÀM DỊU DA CELLBN

2691b05504662ff6246bcea698510cce.png
550.jpg
ecce7acb2ef968c43a7735dd2400049c (1).jpg

TỔNG QUAN

  • Giảm nhiệt

  • Làm mát dịu nhẹ

  • Chăm sóc lỗ chân lông

  • 100% bạc hà

Về công ty

  • Địa chỉ: 6-6, Nanosandan 5-ro, Nam-myeon, Jangseong-gun, Jeollanam-do, Hàn Quốc

  • Liên hệ: +82-61-393-1447

  • Website: http://www.rappol.co.kr

bottom of page