top of page

Blue Agriculture & Fisheries

Đẩy mạnh sản xuất nông - thủy sản thân thiện với môi trường

202699_75556_242.png

Tiềm năng của Jeollanamdo 

  • Sở hữu diện tích nông nghiệp được chứng nhận thân thiện với môi trường cao nhất Hàn Quốc (55% toàn quốc), diện tích được chứng nhận hữu cơ và sản xuất thực phẩm chế biến hữu cơ tiếp tục tăng.

  • Diện tích canh tác các cây trồng cận nhiệt đới tăng dần do hiện tượng nóng lên toàn cầu, chủ yếu ở vùng bờ biển phía nam Jeollanamdo.

  • Sở hữu nguồn tài nguyên biển vô hạn với tiềm năng sản xuất thủy sản, sản lượng thủy sản lớn nhất (56% toàn quốc).

Trọng điểm phát triển

Liên kết ngành nông nghiệp thân thiện môi trường với du lịch như ẩm thực, tham quan, trải nghiệm, nhà nghỉ...

Thiết lập công nghệ canh tác tiêu chuẩn và mở rộng quy mô canh tác thông qua nghiên cứu thực nghiệm về các loại cây trồng cận nhiệt đới triển vọng.​

Thiết lập công nghệ canh tác tiêu chuẩn và mở rộng quy mô canh tác thông qua nghiên cứu thực nghiệm về các loại cây trồng cận nhiệt đới triển vọng.

Xây dựng nền tảng sản xuất nông nghiệp tự động không người lái tiên tiến, kết hợp công nghệ cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để chuẩn bị cho sự sụt giảm dân số nông nghiệp và sự gia tăng dân số già.

Xây dựng và mở rộng hệ thống nuôi trồng thủy sản thông minh, mục tiêu đạt được 5 nghìn tỷ KRW trong ngành nuôi trồng thủy sản.

Sản xuất thủy sản an toàn, không vi nhựa, chất thải biển.

Clean Jeonnam Blue Economy 6 DỰ ÁN

blue_eco_leaflet_01_2.jpg

NĂNG LƯỢNG XANH

Jeonnam - thủ phủ của ngành năng lượng toàn cầu trong tương lai

1.

DU LỊCH XANH

Thiết lập vành đai tăng trưởng du lịch mới ở bờ biển phía Nam

2.

SINH HỌC XANH

Xây dựng trung tâm y sinh toàn cầu

3.

VẬN TẢI XANH

Thúc đẩy trung tâm thế giới của ngành giao thông vận tải trong tương lai

4.

NÔNG THỦY SẢN XANH

Jeonnam, thánh địa của ngành công nghiệp cuộc sống tương lai

5.

THÀNH PHỐ XANH

Tạo ra một thành phố xanh thông minh mà không cần nghỉ hưu

6.

Or

blue_eco_leaflet_01.jpg
bottom of page