top of page

BLUE

ENERGY

Jeonnam, thủ phủ ngành năng lượng mới

toàn cầu trong tương lai

202699_75551_2129.png

Tiềm năng của Jeollanamdo 

  • Jeollanamdo sở hữu nguồn năng lượng tái tạo dồi dào để dẫn đầu ngành năng lượng mới (sản lượng năng lượng tái tạo (12,347GWh) và tiềm năng điện gió ngoài khơi (12.4GW) cao nhất Hàn Quốc)

  • Tập hợp các doanh nghiệp liên quan tại Energy Valley tại Naju.

Trọng điểm phát triển

Quy hoạch tập trung các doanh nghiệp, các viện nghiên cứu liên quan đến các ngành năng lượng mới để hình thành “Thung lũng năng lượng – Energy Valley”, với trọng tâm phát triển Thành phố Đổi mới Bitgaram (Bitgaram Innovation City), trung tâm nghiên cứu công nghiệp học thuật liên quan đến năng lượng đầu tiên ở Hàn Quốc. 

bitgaram-energy-valley.png

Download bitgaram-energy-valley-2017.pdf for more information

Cùng với chính quyền trung ương, Jeollanamdo sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy ngành năng lượng tái tạo cuả Hàn Quốc. Jeollanamdo đang hỗ trợ và hợp tác với KEPCO, cũng như các công ty năng lượng khác để định hình và chuẩn bị một cuộc cách mạng năng lượng.

Xây dựng và nâng tầm Đại học Công nghệ KEPCO, tập trung đào tạo thế hệ nhân tài cốt lõi, đồng thời nghiên cứu phát triển các ứng dụng, công nghệ dẫn đầu lĩnh vực năng lượng Hàn Quốc (dự kiến khai giảng khóa đầu tiên vào tháng 3/2022)

Chế tạo máy gia tốc bức xạ tròn thế hệ tiếp theo

Hướng đến tạo ra thị trường công nghiệp điện gió bằng cách thu hút đầu tư thông qua việc phát triển trang trại điện gió ngoài khơi quy mô lớn 8,2GW (ở Sinan-gun).

Clean Jeonnam Blue Economy 6 DỰ ÁN

blue_eco_leaflet_01_2.jpg

BLUE ENERGY

Jeonnam, thủ phủ ngành năng lượng mới toàn cầu tương lai

1.

BLUE TOUR

Namhaean, vành đai du lịch tăng trưởng mới

2.

BLUE BIO

Xây dựng một trung tâm y tế sinh học toàn cầu

3.

BLUE TRANSPORT

Phát triển thành trung tâm ngành giao thông vận tải tương lai 

4.

BLUE AGRI-FISHERIES

Đẩy mạnh sản xuất nông - thủy sản thân thiện với môi trường

5.

BLUE CITY

Tạo dựng Thành phố Xanh thông minh, tiện nghi

6.

Or

blue_eco_leaflet_01.jpg
bottom of page